_FO_HEADER_CALLUS: +420 596 316 666

Daňové přiznání

Pro klienty:

Uzávěrkové operace a zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
včetně přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a ZP

3.500,- Kč

Zpracování daňového přiznání a přehledů spolupracující osoby či člena sdružení klienta

1.000,- Kč

Uzávěrkové operace a zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k daňovému přiznání

3.500,- Kč

Zpracování jiného daňového přiznání nesouvisejícího s činností klienta

1.000,- Kč

Daňové přiznání je jediná služba, která je účtována mimo paušální měsíční fakturaci.

Pro neklienty:

Daňové přiznání pro závislou činnost

500,- Kč

Daňové přiznání pro závislou činnost, příjmy z podnikání, ostatní příjmy
(bez účtování, vypracování z dodaných údajů)
včetně přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a ZP

1.500,- Kč

Daňové přiznání pro závislou činnost, příjmy z podnikání, ostatní příjmy
(včetně zaúčtování, uzávěrkových operací, apod.)
včetně přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a ZP

6.500,- Kč