_FO_HEADER_CALLUS: +420 596 316 666

Mzdy a personalistika

Základní cena za mzdy a personalistiku
(1 zaměstnanec - DoPP bez účasti na pojištění)

100,- Kč

Cena za mzdy a personalistiku
(1 zaměstnanec - pracovní poměr s účasti na pojištění)

170,- Kč

Minimální měsíční cena za mzdy a personalistiku
(nejméně 500,- Kč, jinak podle počtu zaměstnanců krát sazba)

500,- Kč

 

Výše uvedená cena zahrnuje veškeré úkony spojené se mzdou a personalistikou klienta i zaměstnance (registrace firmy, vyhotovování smluv, přihlášení a odhlášení k pojištění, výpočet mezd, podávání přehledů, vystavování potvrzení, ukončování pracovních poměrů, kontroly úřadů, apod.).