_FO_HEADER_CALLUS: +420 596 316 666

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt

VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ


je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení profesionální úrovně zaměstnanců

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.